Fastighet

 

Nocumentums tjänster inom fastighetskötsel
En av våra absoluta styrkor är inom utvändig skötsel av fastigheter där vi har mer än 20 års erfarenhet tillsammans. Detta bidrar till att vi med hjälp av både beprövad och innovativa lösningar åtgärdar era problem både direkt och långsiktigt. Vidare så har vi lång vana vid olika former av höghöjdsarbeten vilket ni finner mer om här.

 

 

 

 

Rensning av hängrännor och stuprör
Stopp i hängrännor och stuprör kan orsaka fuktskador på grund och fasad, och även korrosion på rännan om det inte är fritt vattenflöde igenom. På vintern så bildas is som expanderar vilket kan spräcka rännorna och vattnet kan hitta vägar in i fastighet. Nocumentum använder rätt utrustning för att inte skada fastigheten, och vi anpassar metod efter situation.

 

 

 

 

Reparationer, tätningar, montering, rivning mm på Höghöjd!

Vi utför alla slags arbeten på hög höjd med rep, ställning eller skylift.