Skadedjurssanering

 

Rätt kunskap och kort inställelsetid

För att få en lyckad skadedjursbekämpning så krävs rätt kompetens, stor nogrannhet samt en kort inställelsetid. Genom Nocumentums snabba åtgärder innebär det som kund både tids- och kostnadsbesparingar i ens verksamhet. Detta minimerar också spridningen av skadedjuren då sanering sker innan det förvärras. Vi åtgärdar era akuta problem samt presenterar preventiva åtgärder. Vårt besök hos er sker med stor känsla för kundens verksamhet.

 

 

 

Vägglöss & Insekter
Vid sanering av insekter så är vägglöss den sorten vi mest frekvent får uppdrag inom. Det stora antalet unika situationer och miljöer som vi sanerar vägglusen från har gjort att Nocumentum utvecklat unika arbetsätt som särskiljer oss från marknadens andra aktörer. Dessa metoder tillsammans med vår korta inställelsetid har medfört att många av våra kunder finns inom känsliga branscher med ytterst lågtoleransnivå mot detta skadedjur.

 

 

Råttor & Möss
Det gäller att vara snabbt ute det är inte alls ovanligt med avgnagda el kablar som brunnit detta kan leda till ekonomiska konsekvenser eller i värsta fall riskera människors liv. Smittorisk är stor då råttor i huvudsak äter människoavföring och huserar i våra avloppssystem, råttloppor är vanligt och kan orsaka klåda och allergier. Därför gäller det att vara snabbt på plats och ha kunskap hur man vidtar rätt åtgärdeer.

 

 

 

 

 

Fågelproblem
Vi kan fåglar och deras beteende i stadsmiljöer vilket är en stor bidragande orsak till våra framgångsrika direkta och förebyggande åtgärder för att hjälpa till med era problem. Vi väljer smarta och trygga lösningar för att skapa miljöer där fågel inte längre utgör ett störningsmoment. Vi har den senaste tekniken inom fågelsäkring, är innovativa och skräddarsyr lösningar utifrån hur er miljö ser ut.

 

 

 

 Kontakta oss här för en kostnadsfri inspektion