Product lines

Ökat antal vägglussaneringar

I takt med att våra kunders behov av snabb sanering av vägglöss så har vi också fokuserat mycket tid på detta växande problem. Nocumentum har därför utvecklat egna och mer effektiva saneringsmetoder när det gäller dessa skadedjur. Vi blandar ny och gammal teknik, med en stor del manuellt arbete för att uppnå ett optimalt resulat.
Vi har på relativt kort tid fått många nöjda kunder som uppskattar vår 100% dedikering i varje uppdrag, vilket resulterar i snabb, personlig service och korta inställelsetider.
Nocumentum har den långa erfarenheten, kompetensen och en ny teknik i samband med sanering av vägglöss.