Om oss

Nocumentum AB är ett komplett fastighets- och saneringsföretag med kunder över hela Sverige, men har sin huvudsakligaverksamhet i Stockholm, där vi har verkat inom branschen i mer än 15 år. Ordet “NOCUMENTUM” betyder på latin olägenhet – och det är just det vi hjälper våra kunder med. Alla typer av olägenheter som drabbar just Er fastighet.

Nocumentum hjälper Er med att vårda, förebygga och åtgärda problem som kan uppstå kring och i just Er fastighet.
Med rätt person på rätt plats och med rätt utrustning hjälper vi Er.

Vi vet att inställelse tiden är viktig för att inte få uppehåll i den dagliga driften vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser eller sprida ett problem som är långt mycket lättare avhjälpt i inledningsfasen. Vi erbjuder därför alla våra avtals kunder en inställs tid om 12 timmar.

Våra kunder uppskattar vårt engagemang och yrkes stolthet i varje uppdrag stort som smått, med snabb, personlig service och korta inställelsetider.

Vi arbetar för långa relationer med våra kunder.

 

Väl mött!